Regulamin Biuletynu nartorolki.pl

 1. Przedmiotem usługi „Biuletyn nartorolki.pl" jest wysyłanie przez Wydawcę informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanej dalej Newsletterem. Newsletter wysyłany jest bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób cykliczny.
 2. Usługa Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu pod warunkiem spełnienia warunków tego Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Newslettera jest możliwe wyłącznie pod warunkiem posiadania przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie i potwierdzenie chęci korzystania z Usługi Newslettera przez Użytkownika następuje przez dokonanie procedury rejestracyjnej, polegającej na:
  1. wprowadzeniu swojego imienia i adresu e-mail na stronie internetowej www.nartorolki.pl w sekcji Newsletter,
  2. zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie pola znajdującego się z lewej strony linka o treści „Regulamin",
  3. kliknięciu przycisku "Zamawiam",
  4. odebraniu e-maila od Wydawcy wysłanego pod adres, o którym mowa w pkt. a. i kliknięciu w link potwierdzający znajdujący się w e-mailu.
 5. Użytkownicy, którzy przeszli procedurę rejestracyjną opisaną w pkt 3. zwani są dalej Subskrybentami, a ukończona procedura, którą przeszli - Subskrypcją.
 6. Newsletter jest przesyłany do Subskrybentów nie częściej niż raz w tygodniu.
 7. Newsletter zawiera m.in. informacje o treściach opublikowanych w portalu nartorolki.pl. Może także zawierać materiały marketingowe, w tym reklamę i informację handlową pochodzącą od Wydawcy lub podmiotów współpracujących z Wydawcą.
 8. Rezygnacja Subskrybenta z Usługi Newslettera następuje przez dokonanie procedury wyrejestrowującej polegającej na:
  1. kliknięciu w link przekierowujący na formularz rezygnacyjny publikowany na dole każdej wiadomości wysłanej na adres e-mail Subskrybenta w ramach Usługi Newslettera,
  2. potwierdzeniu chęci i zakresu rezygnacji przez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rezygnacyjnym i zapisaniu formularza.
   Po wykonaniu powyższych czynności Użytkownik zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
 9. Zamówienie Newslettera przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Wydawcę - administratora danych osobowych , w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane są przetwarzane w celu dostarczenia Newslettera. Wydawca może przetwarzać dane również w celach statystycznych i marketingowych, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204) pochodzącej od Wydawcy lub jego kontrahentów. Niewyrażenie zgody na powyżej opisane działania uniemożliwia korzystanie przez Użytkownika z Usługi Newslettera.
 10. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Wydawcy jako nadawcy,
  2. wypełnione pole „Temat" określające treść Newslettera,
  3. informację o sposobie rezygnacji z Usługi Newsletter.
 11. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Subskrybcja będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w operatorów serwisów internetowych i poczty elektronicznej oraz za działania lub zaniechania Użytkowników.
 13. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych, związanych z Usługą Newslettera, mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 14. Opublikowanie na stronie internetowej nartorolki.pl tego Regulaminu, a także każdej zmiany Regulaminu jest jednoznaczne z podaniem ich do wiadomości Użytkowników.
 15. Subskrypcja Newslettera jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu w całości. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 16. Wydawca ma prawo do usunięcia adresu e-mail dowolnego Subskrybenta z listy subskrypcyjnej bez podania przyczyny.
 17. Wydawcą "Biuletynu nartorolki.pl" jest Wydawca Serwisu nartorolki.pl zgodnie z treścią Regulaminu Serwisu nartorolki.pl.
Do góry