Regulamin Vexa Przehyba Uphill 2016

opublikowano: 31 sierpnia 2016

Regulamin Vexa Przehyba Uphill 2016

Mistrzostwa w Biegu Pod Górę na Nartorolkach

Gaboń, 2 października 2016 roku

Cel

 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Wyłonienie najlepszych polskich amatorów w biegu pod górę na nartorolkach w sezonie 2016.
 • Promocja regionu i Beskidu Sądeckiego.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce i trasa

Zawody odbędą się 2 października 2016 roku (niedziela) o godzinie 12:00 w Gaboniu (gmina Stary Sącz) na trasie o dystansie 6,7 km z przewyższeniem blisko 600 m.

Miejsce startu: w Gaboniu przy końcu drogi publicznej w okolicach parkingu, naprzeciwko leśniczówki (koordynaty GPS: N49.500629, E20.552935)

Meta: na Przehybie przy końcu asfaltu, 400 m przed schroniskiem

Trasa na całej długości jest asfaltowa i oznakowana strzałkami namalowanymi na asfalcie lub tabliczkami wskazującymi kierunek biegu. Trasa jest zamknięta dla ruchu pojazdów samochodowych, jednak mogą się po niej poruszać pojazdy Lasów Państwowych, obsługi schroniska lub różnych służb. Droga na Przehybę to popularne miejsce turystyczne, mogą się na niej znajdować turyści piesi i kolarze.

Punkt odżywczy będzie znajdował się przy mecie.

Program

2 października 2016 roku

 • 10:00 - 11:30 - weryfikacja uczestników w biurze zawodów
 • 12:00 - start pierwszego zawodnika
 • 14:00 - ogłoszenie wyników i dekoracja
 • 15:00 - rozpoczęcie zwożenia uczestników na miejsce startu

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://nartorolki.pl/przehyba-uphill-zapisy/ do 30 września 2016 roku lub osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy starcie w dniu zawodów od 10:00 do 11:30.

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

Numery startowe należy przypiąć z przodu w okolicy piersi.

Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

W zawodach będą prowadzone osobne klasyfikacje dla startujących w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z kołami pompowanymi

Dla każdej Konkurencji prowadzona będzie klasyfikacja open dla kobiet i mężczyzn. W wypadku startu w Konkurencji przynajmniej 15 zawodników (łącznie kobiet i mężczyzn) będą prowadzone dla Konkurencji klasyfikacje w kategoriach wiekowych:

mężczyźni kobiety
M1 - urodzeni od 1997 do 2004 roku K1 - urodzone od 1997 do 2004 roku
M2 - urodzeni od 1971 do 1996 roku K2 - urodzone od 1971 do 1996 roku
M3 - urodzeni w 1970 roku i wcześniej K3 - urodzone w 1970 roku i wcześniej

Startujący zrzeszeni w krajowych związkach sportowych dla biegaczy narciarskich i biathlonistów, zobowiązani są do poinformowania Organizatora w trakcie dokonywania zgłoszenia o fakcie posiadania aktualnej licencji sportowej. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

Zwycięzcy kategorii open otrzymają medale lub statuetki oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają medale lub dyplomy.

Wśród najlepszych uczestników bez licencji zawodniczej (niezrzeszeni w krajowych związkach) wyłonieni zostaną Mistrzowie amatorów w sezonie 2016 w biegu pod górę na nartorolkach wśród kobiet i mężczyzn.

W wypadku jeżeli w kategoriach open kobiet i mężczyzn pierwsze trzy miejsca nie zostaną zajęte przez Polaków, tylko obywateli innych państw, wówczas osobno zostaną wyłonieni Najlepsi Polacy w biegu pod górę na nartorolkach w sezonie 2016.

Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Start do zawodów będzie indywidualny. Startujący będą wypuszczani na trasę w odstępie 30 sekund. Kolejność startu zawodników ustalana jest przez Organizatora.

Startujący techniką klasyczną zobowiązani są do poruszania się wyłącznie narciarską klasyczną techniką biegową. Nie ustanawia się żadnych ograniczeń odnośnie stylu poruszania się dla startujących techniką dowolną.

W pierwszej kolejności startują zawodnicy biegnący techniką klasyczną. Po nich po przerwie 3 minut startują zawodnicy biegnący techniką dowolną na nartorolkach z twardymi kołami. Po kolejnej przerwie 3 minut startują zawodnicy biegnący na sprzęcie z pompowanymi kołami.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są:

 1. od startu do mety biec wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne,
 2. poruszać się wyłącznie przy użyciu zgodnych z Regulaminem nartorolek lub rolek i kijów narciarskich,
 3. przez cały czas obecności na trasie zawodów posiadać widoczny, niczym nie zasłonięty numer startowy przymocowany z przodu w okolicy piersi,
 4. nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym,
 5. przestrzegać Przepisów ruchu drogowego,
 6. dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym zawodnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu,
 7. przestrzegać Regulaminu oraz odnosić się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów i organizatorów,
 8. przestrzegać zasad fair play,
 9. nie używać pojemników szklanych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników, kibiców oraz innych osób.
 10. pozostawienia śmieci wyłącznie w odległości 10 metrów od startu i mety.

Ustala się limit czasu 90 minut na pokonanie trasy zawodów.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo skrócić dystans zawodów lub je odwołać.

Sprzęt

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy posługujący się sprzętem z gumowymi kołami (czarna guma) o następujących parametrach:

 • startujący techniką klasyczną na nartorolkach z twardymi kołami - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 80 mm,
 • startujący techniką dowolną na nartorolkach z twardymi kołami - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 100 mm,
 • startujący techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z pompowanymi kołami - sprzęt wyposażony w pompowane koła o średnicy do 200 mm.

Uczestnicy, którzy nie przystąpią do startu na wymienionym wyżej sprzęcie odpowiednim dla danej klasyfikacji, zostaną sklasyfikowani poza konkurencją.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału zawodnika bez kasku, zostanie doliczona mu kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów.

Termin zgłoszenia Wysokość opłaty
do 15.09.2016 40 zł
od 16.09.2016 do 30.09.2016 50 zł
w biurze zawodów 2.10.2016 60 zł

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.

Rachunek bankowy organizatora

Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: Bank Pocztowy
Numer: 22 1320 1537 2700 7866 2000 0001
Tytułem: Przehyba Uphill, <imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika. Opłaty startowe dokonane z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Członkowie teamu nabiegowkach.pl oraz uczestnicy zerowej - towarzyskiej edycji Przehyba Uphill, która odbyła się na trasie zawodów 25 października 2014 roku, ponoszą połowę opłaty startowej obowiązującej w danym terminie.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • napoje zimne oraz suche przekąski na mecie,
 • ciepły posiłek po zawodach,
 • numer startowy,
 • pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne ratownika medycznego,
 • przewiezienie rzeczy uczestnika ze startu na metę,
 • zwiezienie uczestników po zakończeniu imprezy z mety na start.

Organizator

Organizatorami zawodów są portale nabiegowkach.pl i nartorolki.pl za pośrednictwem swojego wydawcy - firmy XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589 oraz firmy MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Śmiałego 7 lok. 11, 58-100 Świdnica, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i rzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.

Dane osobowe

Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników zawodów obowiązują przepisy PZN oraz niniejszy Regulamin.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 września 2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.nartorolki.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

zaktualizowano piątek, 30 września 2016 09:49